Medarbeidersamtalen skaper utvikling

En medarbeidersamtale er et verktøy for å utvikle den enkelte til det beste for både medarbeider og selskap. Målet er et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø og effektiv måloppnåelse. Med andre ord - dette er et verktøy som gjør det mulig å utnytte ressursene til beste for leder, ansatt og bedrift. Samtalene er en del av ledelsesfunksjonen til ledere med personalansvar. 

Hensikten med medarbeidersamtaler kan beskrives i fire punkter: 

  1. Avklare gjensidige forventninger til arbeidsforhold og resultater 
  2. Samkjøre den enkeltes innsats og mål med selskapets mål 
  3. Utvikle tillit og åpenhet for å fremme kommunikasjon og samarbeid i det daglige 
  4. Samtale om mulighetene for, og legge forholdene til rette for, medarbeiderens faglige og personlige utvikling

 

    
    
    
Medarbeidersamtale

Vi hjelper deg i hele prosessen

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte. Skal du gjennomføre medarbeidersamtaler, men vet ikke helt hvordan du skal komme skikkelig i gang? Våre dokumentpakker med skjemaer og guider vil være til stor hjelp ved forberedelsene, gjennomføringen og oppfølgingen av medarbeidersamtaler i virksomheten din. Dersom du ønsker bistand per telefon eller e-post, for eksempel en forberedende samtale eller gjennomgang av sentrale dokumenter, er vi selvsagt tilgjengelige for deg.

Vårt mål er å hjelpe deg igjennom hele prosessen med medarbeidersamtaler – fra forberedelser til iverksetting og oppfølging.

Dette kan vi gjøre for deg:

  • Sette opp en helheltlig plan og prosesser for gjennomføring av medarbeidersamtaler
  • Utforme skreddersydd veiledningsskjema for medarbeidersamtaler i tråd med bedriftens strategi og mål

  • Kurse ledere: opplæring i veiledningsskjema, hvordan sette gode og målbare mål, samt ratingssystem
  • Lage brukerguide for ledere og ansatte
  • Utarbeide sjekkliste for gjennomføring av samtalen 
  • Sette opp handlingsplan for oppfølging og iverksetting

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema