Tid og fravær - systemer som rapportering og oversikt

Selskaper har ulike behov for hvordan registrering av timer og fravær foregår. Vi tilpasser alt fra enkle til mer komplekse systemer avhengig av komplekistetet i selskapet. 

I forhold til fraværsregistering kan våre lønnskonsulenter sjekke at det er lovmessig riktig dokumentert slik at du som kunde blir informert dersom det er noe som mangler.

Timeføring er mulig via ulike timeregistreringssystemer. Alt fra enkel innlevering av lister til digitale systemer tilpasset virksomhetens prosesser. 

Vi kartlegger hva som dekker dine behov. 

    
    
    
Medarbeidersamtale

Vi hjelper deg i hele prosessen

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte. Skal du gjennomføre medarbeidersamtaler, men vet ikke helt hvordan du skal komme skikkelig i gang? Våre dokumentpakker med skjemaer og guider vil være til stor hjelp ved forberedelsene, gjennomføringen og oppfølgingen av medarbeidersamtaler i virksomheten din. Dersom du ønsker bistand per telefon eller e-post, for eksempel en forberedende samtale eller gjennomgang av sentrale dokumenter, er vi selvsagt tilgjengelige for deg.

Vårt mål er å hjelpe deg igjennom hele prosessen med medarbeidersamtaler – fra forberedelser til iverksetting og oppfølging.

Dette kan vi gjøre for deg:

  • Sette opp en helheltlig plan og prosesser for gjennomføring av medarbeidersamtaler
  • Utforme skreddersydd veiledningsskjema for medarbeidersamtaler i tråd med bedriftens strategi og mål

  • Kurse ledere: opplæring i veiledningsskjema, hvordan sette gode og målbare mål, samt ratingssystem
  • Lage brukerguide for ledere og ansatte
  • Utarbeide sjekkliste for gjennomføring av samtalen 
  • Sette opp handlingsplan for oppfølging og iverksetting

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema