Sikret god kompetanse med innleid arbeidskraft fra Azets

Azets bistår selskapets ledelse som en generell rådgiver eller med operativ bistand. Vi har en erfaringsbakgrunn, kultur og kompetanse som gjør at vi raskt er operative i kundens virksomhet.

Azets rådgivere kan bidra med å:

 • Identifisere forbedringsområder

 • Løse spesifikke prosjektoppgaver

 • Strømlinjeforme økonomi- og/eller HR-prosesser

 • Løse kapasitetsutfordringer på kortere og lengre sikt

Kompetanse på lønn og HR

Innemellom, både på kortere og lengre sikt, kan bedrifter ha utfordringer med å få oppgavene gjort på grunn av mangel på kompentanse på visse oppgaver. Grunnen kan være ferieavvikling, periodebaserte oppgaver eller omstruktureringer i selskapet. I slike situasjoner kan det lønne seg å leie inn arbeidskraft som passer akkurat til oppgavene som skal utføres. Hos Azets finner du arbeidstakere som har meget god erfaring etter å ha arbeidet med mange ulike kunder på. Hos oss finner du personen som passer inn til dine oppgaver.

Lei en HR sjef

 • Ivaretakelse av HR-funksjonen for en kortere eller lengre periode
 • Innføring eller gjennomføring av rutiner og prosesser
 • Bistå og avlaste ved fravær eller arbeidsintensive perioder

Lei en lønningssjef

 • Avhjelpe med lønnsrelaterte oppgaver i kortere eller lengre perioder
 • Kjøre lønn for din bedrift hver måned
 • Leie ut ressurser med lønnskompetanse til å bistå i ut- eller insourcing av lønnsfunksjonen
 •  

Interesse

Kontakt oss

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR

Ring 40 10 40 18

Åpningstider
08.00 - 21.00 mandag-torsdag
08.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Kontakt for hjelp til lønn og HR
Medarbeidersuksess

Nettkurs for deg som er opptatt av sykefraværsoppfølging

På dette kurset lærer du reglene rundt sykefravær og  hvordan du på best mulig måte kan følge opp dine sykemeldte ansatte. 

Les mer og meld deg på nettkurset