Azets nettsider bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeroppevelse på våre nettsider. Besøk vår side om personvern og informasjonskapsler for mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du slår dem av.
OK

Lønn på helligdager - dette har dine ansatte krav på

Mai og juni består av flere fridager. Men har du oversikt over dine ansattes rett på lønn på fridagene vi står overfor?

 

I 2017 er det slik at 1. mai og 17. mai faller på det som skulle vært vanlige arbeidsdager. 1. mai er på en mandag, og 17. mai er på en onsdag. Dette er fridager på helligdager for de aller fleste norske arbeidstakere.

Spørsmålet mange ansatte stiller seg er: har jeg rett på lønn på disse dagene? Svaret avhenger av hvorvidt den ansatte er fast- eller timelønnet. I tillegg må det skilles mellom 1. og 17. mai og de øvrige fridagene.

Lønn på 1. mai og 17. mai

Når det gjelder lønn på disse dagene, reguleres dette av loven om 1. og 17. mai som høytidsdager. Det er også laget en egen forskrift til denne loven, Forskrift om lønn 1. og 17. mai.

Månedslønnede

De ansatte som har avtale om fast månedslønn vil som hovedregel ha avtale om fast lønn på helligdager utbetalt hver måned, uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Arbeidstakere med fastlønn får således vanlig lønn for 1. mai og 17. mai.

Timelønnede

Timelønnede skal som hovedregel ha lønn på disse dagene, dersom de ellers skulle ha vært på jobb (om det ikke hadde vært fridager). I år er 1. mai på en mandag og 17. mai på en onsdag. Dette er dager de fleste arbeidstakere med timelønn skulle vært på jobb, og de skal derfor ha lønn for disse dagene. Det skal også beregnes feriepenger av lønn for disse dagene.

Øvrige fridager i mai og juni

Når det gjelder rett på lønn for Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag, vil dette avhenge av avtale.

Månedslønnede

De ansatte som har avtale om fast månedslønn vil som hovedregel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Arbeidstakere med fastlønn får således vanlig lønn for Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Timelønnede

Når det gjelder lønn for disse bevegelige helgedagene, er det ingen regler som gir arbeidstaker rett på lønn. Det kan likevel være slik at rett til lønn følger av tariffavtaler eller andre avtaler.

Bli oppringt  

 

eller ring 40 10 40 18 

Åpningstider: 
mandag - torsdag kl. 8.00 - 21.00
fredag 8.00 - 16.00

Alle lønns- og HR-tjenester på ett og samme sted

I tillegg til fraværshåndtering, kan Azets hjelpe deg med bistand og ekstern kompetanse innen flere andre HR-spørsmål, som ansettelser, arbeidskontrakter, personalhåndbøker og oppsigelser.

Hos Azets får du samlet alle lønns- og HR-tjenestene dine i kundeportalen Azets Work. Her utveksles data og dokumenter på en sikker og effektiv måte. Du kan organisere og godkjenne ferie og fravær, rapportere lønnsvariabler og håndtere reiseregninger og utleggsrefusjoner. Kundeportalen er enkel å bruke og gir deg oversikten du trenger.