Din HMS-rådgiver

Helse, miljø og sikkerhet.  Et omfattende område som gjelder alle bedrifter. Azets hjelper til med å få gode HMS-rutiner på plass.

Kontakt oss for et HMS-tilbud

 

HMS-forskriften gjelder for de fleste virksomheter

Dette betyr virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Bedrifter som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet. Hvilke bedrifter dette omhandler, står beskrevet under “Forskrift for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”. En HMS-rådgiver vet hva som gjelder for din virksomhet. 

Rutiner og verktøy som brukes

Husk at det er arbeidsgivers ansvar at HMS-forskriftene følges. En HMS-rådgiver får på plass verktøy som enkelt kan brukes i det daglige arbeidet. Arbeidet består av kartlegging, tiltak og gjennomgang av tiltakene. Her er det behov for verktøy som letter og kvalitetssikrer arbeidet. I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må bedriften også, minst en gang i året, gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres. En håndbok er med på å sette dette i system for ansatte og ledere.

Ansvaret ligger også på lederne. I en hektisk hverdag er det godt å kunne få hjelp av en ekstern part.

Helde miljø og sikkerhet

HMS håndbøker

En håndbok setter arbeidet og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i system for ansatte og ledere. Azets er behjelpelig med å lage rutinebeskrivelser og har håndbøker som er med på å gjøre HMS arbeidet lettere å følge opp. På denne måten får dere beskjed når det er på tide å følge opp etter Internkontrollforskriften. 

Leder i en virksomhet plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Det skal foreligge skriftlige beskrivelser av arbeidet i deres bedrift.

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må bedriften også, minst en gang i året, gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres. 

Hjelp til lederne innen HMS

Den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Det skal foreligge beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS, når det skal gjøres og av hvem, hvilke mål bedriften har, hvordan kartlegging av risiko gjennomføres, samt hvilke rutiner som foreligger i bedriften.

Azets er behjelpelig med å bistå ledere.   

 
HMS lederopplæring

Nettkurs om retten på sykepenger

På dette nettkurset går vi gjennom forutsetningene for å motta sykepenger og hvilke plikter du som arbeidsgiver har til å påse at det ikke kreves sykepenger på feil grunnlag.  

Les mer og meld deg på nettkurset 

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Våre åpningstider på hverdagene er:
08:00 - 19:00 mandag-torsdag  og 08:00 - 16:00 fredag

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.