top banner image
 
 
 

Expats - utenlandske arbeidstakere i Norge

Det er viktig at offentlige plikter blir ivaretatt når selskaper har utenlandske arbeidstakere i Norge. Med inngående kompetanse på utenlandske arbeidstakere, tilbyr vi rådgivinig og hjelper til med formaliteter.

Kontakt oss

 

Få sikret et vellykket stasjoneringsopphold i utlandet

Mange arbeidsgivere stasjonerer ansatte i utlandet for kortere eller lengre perioder. For en ansatt kan det å bli stasjonert i utlandet for sin arbeidsgiver være en fin erfaring, men kan også fort vise seg å bli utfordrende, både jobbmessig og ikke minst i forhold til offentlige plikter.

Det er mange plikter som oppstår, både for den ansatte og ikke minst for den arbeidsgiveren som sender ut en ansatt. Arbeidsgiveren har blant annet plikter i forhold til:

 • Skattetrekksplikt
 • Trygdeforhold
 • Forsikringer
 • Rapportering av lønn i a-meldingen i Norge
 • Rapportering av lønn i arbeidslandet?
 • Skal arbeidsgiver dekke skolegang for barn som blir med?
 • Med mer

Det er også viktig å være klar over at arbeidstakeren kan oppleve språkutfordringer og utfordringer i forhold til kultur. Som arbeidsgiver bør du være forberedt slik at du kan forberede arbeidstaker på best mulig måte. Arbeidstakere som raskt kommer seg til rette i det fremmede landet kommer både arbeidstaker og arbeidsgiver til gode.

 
 

Mann bistår epaths

Eksempler på hva Azets kan bistå både ansatte og selskaper som har expats:

 • Rapportering til norske myndigheter 
 • Vurdere hvilke skatteforpliktelser arbeidstakerne får i arbeidslandet og i Norge
 • Vurdering av trygdeforhold 
 • Vurdering av behov for eventuelle forsikringer
 • Innlevering av selvangivelser

For tilbud og mer informasjon innen lønn og HR

Ring 40 10 40 18 

eller send inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.