Konsekvensene av å gjøre feil kan være store ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere

Det er lett å trå feil, noe som kan medføre både kostnader for arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette kan unngås ved å gjøre ting korrekt til å begynne med.

Det er flere ting du må være oppmerksom på når du ansetter en utlending for å jobb i ditt firma:

  • Har vedkommende gyldig oppholdsgrunnlag?
  • Arbeidsavtale
  • Håndtering av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Forsikring
    
    

Eksempler på hva Azets kan bistå både ansatte og selskaper som har expats:

  • Rapportering til norske myndigheter 
  • Vurdere hvilke skatteforpliktelser arbeidstakerne får i arbeidslandet og i Norge
  • Vurdering av trygdeforhold 
  • Vurdering av behov for eventuelle forsikringer
  • Innlevering av selvangivelser

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema