Ta testen

Hvor effektiv er lønnsfunksjonen i selskapet ditt – er den fintunet eller trenger den optimalisering?

Svar på 6 spørsmål og finn ut om du ligger godt an med en god lønnsfunksjon, eller om lønnsfunksjonen har blitt overlatt til seg selv litt for lenge uten å ta i bruk mulighetene som finnes.  

Hvor mange ansatte kan håndtere lønnsadministrasjonen i selskapet ditt?

Synes du lønnsfunksjonen i selskapet ditt er sårbar?

Har du detaljert kunnskap om lønnsprosessen i selskapet ditt?

Har du full oversikt over hva lønnsavdelingen mottar (eks. timelister) fra resten av selskapet?

Leveres input til lønn i et bestemt format, som enkelt kan lastes inn i lønnssystemet?

Prioriterer du å utvikle kompetansen til lønnsmedarbeiderne dine?

Kjenner du lønnssystemet godt nok til å utnytte alle mulighetene?

Er lønnssystemet satt opp for å lage data i et format som enkelt kan overføres til regnskapsprogrammet?