tester lønnsfunksjon

Ta testen

Hvor effektiv er lønnsfunksjonen i selskapet ditt – er den fintunet eller trenger den optimalisering?

Hvor mange ansatte kan håndtere lønnsadministrasjonen i selskapet ditt

Synes du lønnsfunksjonen i selskapet ditt er sårbar

Har du detaljert kunnskap om lønnsprosessen i selskapet ditt

Har du full oversikt over hva lønnsavdelingen mottar (eks. timelister) fra resten av selskapet

Leveres input til lønn i et bestemt format, som enkelt kan lastes inn i lønnssystemet

Prioriterer du å utvikle kompetansen til lønnsmedarbeiderne dine

Kjenner du lønnssystemet godt nok til å utnytte alle mulighetene

Er lønnssystemet satt opp for å lage data i et format som enkelt kan overføres til regnskapsprogrammet