top banner image
 
 
 

Interim lønn og HR

Lei inn en ekspert på lønn og HR

Bruk Azets kompetanse ved å leie inn en ressurs på lønn eller HR som bistår deg i å komme ajour - eller vikariere for en av dine ansatte. 

Kontakt oss for tilbud

 

Kompetanse med innleid arbeidskraft fra Azets

Innimellom, på både kortere og lengre sikt, kan virksomheter ha utfordringer med manglende ressurser eller kompetanse. Kanskje dere trenger en vikar ved permisjon og sykdom, en ekstra ressurs i en hektisk periode eller en rådgiver med spesialkompetanse på et aktuelt prosjekt. Uansett har Azets en rekke dyktige medarbeidere som har lang erfaring med å bistå virksomheter som en innleid lønns- eller HR-ressurs. 

 

Azets rådgivere kan bidra med å:

 • HR- eller lønnsleder kort eller lang sikt
 • Bistå og avlaste ved fravær eller arbeidsintensive perioder
 • Innføring av nye rutiner og prosesser
 • Kjøre lønn for din virksomhet hver måned
 • Bistand ved out- eller insourcing av lønnsfunksjoner
 • HR-leder på kort eller lang sikt

HR skal ha en betydningsfull rolle i en virksomhet - en virksomhet er ingenting uten de ansatte og deres ledere. For å nå virksomhetens mål er du avhengig av de menneskelige ressursene. HR sin viktigste oppgave er å arbeide fram en sunn og målrettet bedriftskultur, med trygge ledere og de riktige menneskene. Kostnader i forbindelse med personal er en vesentlig del av utgiftene i en virksomhet og det er viktig at disse ikke er unødvendig høye. Dette arbeider en HR-leder kontinuerlig med å optimalisere.


Azets har HR-eksperter med lang erfaring som HR-ledere som raskt kan gå inn i en virksomhet som trenger en hel- eller deltidsressurs på kort- eller lengre sikt.

 • HR-leder deltid i virksomheter uten behov for fulltidsressurs
 • Vikar for intern HR-ressurs
 • HR-leder på kort eller lengre sikt
 • Lønnsressurs kort eller lang sikt

Med ressurs på lønn fra Azets får du tilgang på kompetanse på alle nivåer i prosessering av lønn. Våre ansatte kan mange typer systemer og har sterk erfaring fra å drive lønnsarbeid på en effektiv og riktig måte.

 • Avhjelpe med lønnsrelaterte oppgaver i kortere eller lengre perioder
 • Kjøre lønn for din bedrift hver måned
 • Leie ut ressurser med lønnskompetanse til å bistå i ut- eller insourcing av lønnsfunksjonen
 • Avlastning, omorganisering eller digitalisering av HR-avdeling

Om du trenger avlastning i en hektisk periode eller en ressurs som har erfaring med omorganisering og digitalisering kan Azets HR-eksperter bistå. Våre rådgivere har erfaring med alt fra å bistå med løpende, operative oppgaver til å lede effektiviseringsprosesser for HR. Mange HR- avdelinger opplever at de løpende oppgavene tar all tid og sliter med å finne tid til å evaluere dagens arbeidsform samt finne ut hvilke prosesser som kan digitaliseres. 

Lei en konsulent for å:

 • Avhjelpe i hektiske perioder
 • Evaluere og komme med endringsforslag til dagens arbeidsform
 • Digitalisering av en rekke HR-prosesser som onboarding og medarbeidersamtaler

Lede omorganisering eller etablering av HR-avdeling.

 • Lønnstjenester - fast basis

Våre konsulenter bistår i lønnsoppgavene fra A til Å i alle typer selskaper. Fast outsourcing av oppgavene til Azets gir deg god tilgang på oppdaterte systemer og tilgang til unik kompetanse på lønnsfaget. Få lønnsoppgaven gjort av en profesjonell aktør på lønn.

 • Bistand ved out- eller insourcing

Vurderer du, skal du sette bort lønnsoppgavene eller flytte de inn i egen avdeling? Vi har ressurser som kan bistå i denne prosessen.

Se denne 60 sekunders videoen om bruk av innleid HR-kompetanse

For tilbud og mer informasjon innen lønn og HR

Ring 40 10 40 18 

eller send inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.