top banner image
 
 
 

Interim lønn og HR

Lei inn en ekspert på lønn og HR

Bruk Azets kompetanse ved å leie inn en ressurs på lønn eller HR som bistår deg i å komme ajour - eller vikariere for en av dine ansatte. 

Kontakt oss for tilbud

 

Innleid lønn- og HR-kompetanse fra Azets

Innimellom, på både kortere og lengre sikt, kan virksomheter ha utfordringer med manglende ressurser eller kompetanse. Kanskje dere trenger en vikar ved permisjon og sykdom, en ekstra ressurs i en hektisk periode eller en rådgiver med spesialkompetanse på et aktuelt prosjekt. Uansett har Azets en rekke dyktige medarbeidere som har lang erfaring med å bistå virksomheter som en innleid lønns- eller HR-ressurs. 

 

Azets HR-konsulenter bidrar med:

 • HR- eller lønnsleder kort eller lang sikt
 • Bistå og avlaste ved fravær eller arbeidsintensive perioder
 • Innføring av nye rutiner og prosesser
 • Kjøre lønn for din virksomhet hver måned
 • Bistand ved out- eller insourcing av lønnsfunksjoner

HR-leder

Azets har HR-eksperter med lang erfaring som HR-ledere som raskt kan gå inn i en virksomhet som trenger en hel- eller deltidsressurs på kort- eller lengre sikt.

 • HR-leder deltid i virksomheter uten behov for fulltidsressurs
 • Vikar for intern HR-ressurs
 • HR-leder på kort eller lengre sikt

Lønnskonsulent

Med ressurs på lønn fra Azets får du tilgang på kompetanse på alle nivåer i prosessering av lønn. Våre ansatte kan mange typer systemer og har sterk erfaring fra å drive lønnsarbeid på en effektiv og riktig måte.

 • Lønnsrelaterte oppgaver i kortere eller lengre perioder
 • Fast månedlig lønnsarbeid
 • Leie ut ressurser med lønnskompetanse til å bistå i ut- eller insourcing av lønnsfunksjonen

Fast lønnshjelp hos deg

Vi kan inngå avtale på fast beredskap på lønn ute hos deg.

 • Ressurs på kort varsel
 • Kjenner din bedrift
 • Fast avtale

Fast backup til lønnsoppgavene

Avlastning, omorganisering eller digitalisering av HR-avdeling

Lei en konsulent for å:

 • Bistå i hektiske perioder
 • Evaluere og komme med endringsforslag til dagens arbeidsform
 • Digitalisering av en rekke HR-prosesser som onboarding og medarbeidersamtaler
 • Lede omorganisering eller etablering av HR-avdeling.

Lønnstjenester - fast basis

Våre konsulenter bistår i lønnsoppgavene fra A til Å i alle typer selskaper. Fast outsourcing av oppgavene til Azets gir deg god tilgang på oppdaterte systemer og tilgang til unik kompetanse på lønnsfaget. Få lønnsoppgaven gjort av en profesjonell aktør på lønn.

Bistand ved out- eller insourcing

Vurderer du, skal du sette bort lønnsoppgavene eller flytte de inn i egen avdeling? Vi har ressurser som kan bistå i denne prosessen.

For tilbud og mer informasjon innen lønn og HR

Ring 40 10 40 18 

eller send inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.