Løsninger
 
 
 

Dokument- og fakturaflyt

Automatiser papir- og fakturaflyten som innkjøp, fakturering og postarkiv.

 

 

System for å fange opp og fordele data vil skape mer effektive prosesser. Ved hjelp av teknologi og prosedyrer settes den mest effektive arbeidsflyten opp, tilpasset din virksomhet og godkjenningsprosedyrer.  

benefit services1.svg

Automatiser arbeidsflyten fra mottak og validering, til godkjenning i deres valgte plattform

Benefit services2.svg

Spar tid og penger med enklere prosesser, slik at dere kan fokusere fullt og helt på virksomheten

benefit services4.svg

Med denne typen automatisering legger Azets til rette for sikre, rettidige betalinger

Opprett en mer effektiv fakturaprosess

Azets automatiserer fakturabehandlingen og dermed spare deg for verdifull tid og ressurser. Vår avanserte datafangst og -behandlingsteknologi gjør ikke bare hele prosessen raskere, men reduserer også feilmarginer, slik at dere får nøyaktig og rettidig økonomistyring og kontantstrømrapportering.

La oss hjelpe dere med fakturabehandlingen og gjøre arbeidsdagen enklere. Tjenestene våre kan hjelpe virksomheten med å spare både tid og penger.

Datafangst

 • Leverandørene sender papirfakturaer direkte til bedriftens egen postboks ved Azets' skanningssentre
 • Mottatte PDF-fakturaer videresendes automatisk til vår intelligente tjeneste for datafangst
 • Fakturaer mottatt per post skannes raskt


Godkjenning

 • Fakturaer identifiseres og nøkkelverdier hentes ut basert på kjøpsordre eller henting av data linje for linje

Matching

 • Validering, kvalitetskontroll og behandle fakturaunntak
 • Rene fakturadata eksporteres direkte til regnskapssystemet deres
 • Fakturaunntak sendes til arbeidskøer for behandling til riktig format

 

Arkivering og revisjon

 • Følger relevant lovgivning
 • I tillegg til papirformat kan Azets håndtere fakturaer i
  • PDF
  • TIF
  • XML

Alle fakturaer tolkes, valideres og kvalitetskontrolleres. Regler for fakturaer brukes, for eksempel om det mangler innkjøpsordre, leverandør og mva. informasjon. Manglende data korrigeres av vårt behandlingsteam på over 100 personer, slik at du mottar riktige og nøyaktige fakturadata for import i ditt system.

Typiske valideringsregler:

 • Leverandør-ID
 • Bankkonto
 • Jobb-/eiendomsreferanse

 

 • Datoformat
 • Sum med/uten mva
 • Kjøpsordrereferanse

Digitalt postrom 

Med vår komplette tjeneste for digitalt postrom skannes posten til digitalt format, noe som reduserer den administrative arbeidsmengden og gir enklere tilgang til informasjonen. Dette reduserer kostnader og gjør det enklere å etterleve regler. Dedt gir også full synlighet og sporbarhet.

Løsningene våre er fullt skalerbare og kan vokse sammen med virksomheten.

Noen fordeler med digitalt postrom:

 • Rask levering (levering samme dag)
 • Sikker lagring
 • Posten er tilgjengelig for dere uansett sted
 • Enkel deling av dokumenter i en skyløsning
 • Søkbare filer
 • Ingen søppelpost og reklame
 • Sikker ID-basert pålogging

Kontakt

Jeg vil gjerne komme i kontakt med en av Azets' eksperter vedrørende digitale forretningsprosesser og skanningsressurser.

Telefonnummer: +47 484 80 204

Kontor adresse: Azets Document Solutions AS, Stadionveien 12, 7898 Limingen, Norge

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.