Dame som ser på digital HMS håndbok
 
 
 

Digital HMS-håndbok

Komplett HMS-oppslagsverk for både ansatte og ledere - enkel å bruke. Som kunde av Azets får du 30 % rabatt første år.

Avtal en demo

Oppdatert programvare

Automatiske oppdateringer

Lover og regler vil automatisk oppdateres og linker til lovtekster er lett tilgjengelig.

Mål samle alt et sted

Lett tilgjengelig

Enkelt å finne frem i med gode søkfunksjoner og tilgjengelig fra der du er via app.

Mennesker med kompetanse på HR

Oppfølging lovpålagte krav

Håndboken bygger opp under systematisk oppfølging av lovpålagte krav 

Hvorfor investere i en HMS-håndbok?

  1. Få oversikt over hvordan virksomheten arbeider med HMS på ett sted
  2. Håndboken er bygget opp slik at ledelsen lettere vil kunne følge de lovpålagte kravene til å systematisk følge opp bedriftens HMS
  3. Hvis du får tilsyn har du kontroll på hva dere har gjort og kan dokumentere det via håndboken, fordi du har det i et oversiktlig format

 

Både leder og ansatt vil få tilgang på et oppdatert oppslagsverk som kan spare tid for alle parter. Ved å gjøre informasjonen tilgjengelig, vil den ansatte kunne føle seg trygg på at virksomheten jobber systematisk med HMS, og samtidig være bevisst sin rolle i dette arbeidet. Spørsmål til HR og leder vil minimeres ved bruk av den digitale håndboken. Med en brukervennlig og oppdatert håndbok sikrer du at den blir brukt og sikrer kvaliteten på HMS-arbeidet med godt malverk og tidsaktuell informasjon.

Som skybasert løsning, krever håndboken ingen installasjon. 

Digital HMS-håndbok

Et komplett HMS-oppslagsverk for både ansatte og ledere som er enkel å bruke.

Les mer

Digital personalhåndbok

I den digitale personalhåndboken til Azets gir du ansatte en komplett oversikt over rettigheter og plikter.

Les mer

Digital lederhåndbok

I den digitale lederhåndboken til Azets gir du dine ledere en fullverdig oversikt over oppfølging av ansatte.

Les mer

Dette får du

  • En HMS-håndbok som alltid er oppdatert - vi står for innholdet.
  • En sikkerhet om at lover og regler følges - vi vil kontinuerlig oppdatere tekst slik at alt er oppdatert iht. lovverket.
  • En gjennomgang av dine rutiner - vi ser gjennom dine rutiner og komme med innspill til formulering og/evt. forbedring.
  • En sparringspartner som alltid er tilgjengelig - vi kan bistå med rådgiving av ledere og/eller ansatte knyttet til tolkning av lovverket, dersom dere har en spesifikk problemstilling dere lurer på.

Hvordan prises håndboken?

Som kunde av Azets får du 30 % det første året.

  • Årlig vedlikeholdskostnad kr 5.000
  • Månedpris per ansatt kr 5
  • Oppstartskostnad kr 4.990

Bestemt deg? Du kommer raskt i gang

1. Bestill produktet fra Azets.

2. Du får en tilgang via mail

3. Du får en innføring i systemet 

4. Vi hjelper deg med å tilpasse innholdet til din bedrift

5. Og vipps så er appen med personalhåndboken tilgjengelig for ansatte

Har du spørsmål? Ta kontakt!