Leverandørfakturaer gjort enkelt

For å håndtere leverandørfakturaer har vi et system for elektronisk fakturaflyt. Med løsningen får du et papirløst regnskap og inneholder moduler for datafangst, attestering og elektronisk arkiv. I portalen kan du laste opp bilag eller ta bilder av fakturaer med ditt eget nettbrett. Løsningen kan også motta full fakturaer på fil, slik at de automatisk dukker opp i portalen for godkjennelse og betaling.

Hvordan?

Du kan håndtere fakturaflytsystemet fra en rekke forskjellige plattformer og nettlesere. Både PC og Mac støttes. I tillegg er det god støtte for mobile enheter. 

  • Skann dine bilag og last disse opp 
  • Ta bilde av bilagene med din mobile enhet og last de opp 
  • Motta bilag på fil via Visma AutoInvoice og få bilagene automatisk opp i fakturaflytsystemet.
  • På papir via skanningstjeneste. Dersom du ikke ønsker å skanne papirfakturaer selv, kan Azets tilby postmottak og skanning av fakturaer som legges tilgjengelig i systemet.

Både leverandørfaktura og kundefaktura håndteres i verktøyet. Få en oversikt her.

Fullstendig elektronisk arkiv

Du kan selv velge om du ønsker å sende samtlige bilag direkte til din regnskapsfører, eller om du ønsker at disse skal godkjennes i din bedrift før innsending.

Bilagene er lett tilgjengelig og du finner det ved å søke  i fakturaflytsystemet eller drille deg ned i transaksjonsdetaljene i rapportene. Siste detalj i i neddrillingen er det elektroniske bilaget.

Fakturaer på flyt direkte til økonomisystemet

Leverandører kan sende fakturaer digitalt slik at de hentes automatisk opp i vårt økonomisystem. Da blir det enkelt for deg å godkjenne fakturaene via CoZone. Glem papir og opplasting inngående fakturaer fra PDF.

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag