Corona blodprøve tiltak i bedrifter mot coronasmitte
 
 
 

Informasjon om tiltak under coronakrisen

På denne siden kan du lese om Azets sine tiltak internt i bedriften for motarbeidelse av coronaviruset og hvilken informasjon vi deler med våre følgere og kunder.

 

Vi hjelper bedriften din

Som bedriftseier og arbeidsgiver er det mye å ta fattpå. Det gjelder å ta grep som gjør at bedriften kommer best mulig gjennom perioden vi nå er inne i.

  • Har du spørsmål rundt regjeringens tiltakspakker?
  • Trenger du å få ned personalkostnadene?
  • Eller har du spørsmål rundt mulighetene for å sikre økonomien og likviditeten i selskapet på best mulig måte?

Våre rådgivere er tilgjengelige for å hjelpe med det praktiske og hvordan du skal gripe fatt i ulike tiltak. 

Bli kontaktet av en rådgiver

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Oppdatert liste over tiltak og aktiviteter utført av Azets for å minimere risikoen forbundet med coronaviruset.

Oppdatert: 27. mars 2020

I Azets følger vi nøye med på utviklingen knyttet til utbruddet og spredningen av corona-viruset. Som en stor virksomhet, har vi et ansvar for å beskytte våre kunder, ansatte, interessenter og samfunnet for øvrig. 

Vi gjør alt i vår makt for å forhindre ytterligere spredning av viruset, og vi følger nøye med på de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene.

Azets har tatt følgende grep:

Standardisering av prosesser og rutiner

Våre arbeidsprosesser og rutiner er standardiserte. Dette gjør at teamene våre kan jobbe effektivt på tvers av kunder, samtidig som de er mindre avhengige av enkeltpersoner. Vi har alltid tilgang til solid sikkerhetskopi, og muligheten til å bruke ressurser på tvers av organisasjonen når det er nødvendig.

Kriseteam på konsernnivå

Vi har opprettet et fullt operativt kriseteam som jobber på tvers av Azets. Teamet på konsernnivå består av vår administrerende direktør, CITO, CHRO, CMO og Head of Risk and Compliance. Dette er for å være helt sikker på at vi kontinuerlig og systematisk overvåker virkningen av koronaviruset i vår region. Vi er klare til å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart og justere prioriteringene våre deretter. Akkurat nå ser vi ikke noen større innvirkning på våre evner til å levere våre tjenester og kundesupport som avtalt.

Hjemmekontor

Alle ansatte i Azets Norge er pålagt å holde hjemmekontor inntil situasjonen er avklart og ny beskjed gis. Vi er en digital organisasjon med moderne arbeidsverktøy, og er godt rigget for å kunne levere våre tjenester på en sikker og effektiv måte også hjemmefra. 

Reiserestriksjoner

Azets har innført midlertidige restriksjoner på forretningsreiser for våre ansatte. Alle flyreiser, både innenlands og utenlands, må unngås. Alle ansatte som har besøkt definerte risikoområder må holde seg hjemme på ubestemt tid. Dette gjelder også ansatte som har nære familiemedlemmer som nylig har oppholdt seg i risikoområder.

Kriseplan

Azets har forberedt en grundig kriseplan og vi har satt ned en intern komité som jobber spesifikt med forhold knyttet til coronaviruset. Ledelsen i selskapet har trent på å takle disse situasjonene. En eventuell eskalering av situasjonen vil bli håndtert effektivt, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt.

Forretningskontinuitetsplan

Azets har utarbeidet en grundig Business Continuity Plan, og vi har nylig aktivert et internt utvalg som jobber spesifikt med coronavirus. Ledergruppen har fått god opplæring i slike situasjoner. En opptrappet situasjon vil bli håndtert effektivt, og eventuelle nødvendige tiltak vil bli iverksatt.

 

Denne siden vil bli kontinuerlig oppdatert. Dersom du har flere spørsmål eller kommentarer, er du selvsagt hjertelig velkommen til å kontakte oss: kundesenter.no@azets.com