Sykdom i ferien? Disse reglene bør du kunne

Lønn & HR | 13.05.2019

av Tormod Johansen

** Oppdatert 01.06.2021.

De aller fleste arbeidstakere i Norge avvikler noen uker av ferien sin i løpet av sommermånedene. Vi er allerede i juni og flere av dine ansatte skal snart ta en velfortjent sommerferie.

Sykdom tar imidlertid aldri ferie. Det er alltid en sjanse for at én eller flere av dine ansatte blir syk enten før eller i ferien. Hvordan skal du som arbeidsgiver håndtere dette? Og ikke minst, hvilke rettigheter har dine ansatte? Heldigvis har ferieloven egne regler som regulerer dette. 

Les også: Slik får du ned sykefraværet.

Sykdom før ferien

Blir arbeidstaker syk før ferien kan vedkommende kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Men, følgende vilkår må oppfylles for at utsettelse kan kreves:

  • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør.
  • Uførheten må dokumenteres med legeerklæring.
  • Arbeidstaker må fremsette krav om å utsette ferien senest siste arbeidsdag før ferien.

Krever arbeidstaker utsatt ferie etter disse reglene, utsettes hele den planlagte ferien. Er det planlagt 3 uker sommerferie, men arbeidstaker blir syk før ferien og velger derfor å utsette den, vil som hovedregel alle de 3 ukene bli utsatt. Arbeidstakeren må da tilbake på jobb med én gang vedkommende er friskmeldt, selv om dette er i den opprinnelige avtalte ferieperioden.

Ferieloven er likevel ikke til hinder for at du og din ansatte blir enige om å kun utsette deler av ferien.

Sykdom i ferien

Blir den ansatte syk i ferien? Da kan et tilsvarende antall feriedager vedkommende har vært syk på, utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Det er imidlertid også her noen vilkår som må oppfylles for at utsettelse kan kreves:

  • Syk minst én virkedag i ferien.
  • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør.
  • Uførheten må dokumenteres med legeerklæring.
  • Arbeidstaker må fremme kravet uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Arbeidstaker kan vente med å fremme kravet om å få utsatt feriedagene til etter ferien. Vær klar over at dette må skje uten «ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien. Det må ikke nødvendigvis gjøres samme dag arbeidstaker gjenopptar arbeidet. Arbeidstaker skal ha mulighet til å «områ seg», men kravet bør nok ikke fremsettes senere enn 14 dager etter ferien.

Når skal utsatt ferie avvikles?

Utsatt ferie på grunn av sykdom skal, på lik linje med annen ferie, avvikles i løpet av ferieåret.

Ved utsatt ferie og ny feriefastsettelse gjelder ferielovens alminnelige regler for drøfting og underretning.

Vær likevel klar over at i de tilfellene arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om ny ferie, så er det arbeidsgiver som bestemmer.

Er det hovedferien som er krevd utsatt?

Da kan i så fall ikke den ansatte kreve at denne ferien blir fastsatt på nytt i løpet av samme hovedferieperiode (hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september).

I slike tilfeller må arbeidstaker akseptere at ferien avvikles etter hovedferieperioden, dersom arbeidsgiver ønsker det. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om ny ferie i hovedferieperioden.

Hva om du blir syk på en utenlandsferie?

Blir arbeidstaker syk under et utenlandsopphold, kan disse feriedagene utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret – på samme vilkår som nevnt over.

Den ansatte må da være helt arbeidsufør, og arbeidsuførheten må også her dokumenteres med en legeerklæring.

Hva når familiemedlemmer blir syke?

Reglene om sykdom i ferien gjelder ved egen sykdom. Ferieloven gir ingen rettigheter dersom øvrige familiemedlemmer blir syke. Dersom barn, ektefelle, samboer eller lignende blir syk, må ferie avvikles som planlagt.

 

 

Vil du vite mer? Azets kan hjelpe deg med lovpålagt oppfølging av sykemeldte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som senior rådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.