Ta strategiske valg for fremtiden!

Regnskap | 17/10/2017

av Azets

 

Tenk strategisk når budsjett lages

Den råe høstlufta fungerer som en god påminnelse om at hjernen bør skjerpes, for høsten er en tid for budsjettering.

– De fleste prøver nok å få budsjetteringen unna så fort som mulig og lar bedriften fortsette i akkurat samme retning som før. Det fører dessverre til at mange bedriftsledere går glipp av en utmerket mulighet til å løfte blikket og tenke på mulighetene for nye tjenester, produkter og markeder, sier budsjettekspert Dag Henning Kleven, som er leder for forretningsutvikling i Azets.

– Ta gjerne for dere behovene til eksisterende kunder og se om dere kan utvikle tjenester eller produkter som kan sørge for større leveranser til din bedrift. Eller finnes det aktører dere kan samarbeide med? Kanskje de har tjenester dere mangler, og dere har tjenester de mangler? På den måten kan dere komme inn på nye kunder gjennom samarbeidet, sier Kleven.

Hvordan lage et budsjett

Det er flere måter å bygge opp et budsjett på:

  1. Passivt med innsikt. Budsjett med historiske tall med endringer basert på innsikt om produkter, bransjen eller annet.

  2. Passivt. Fjorårets tall som budsjett for årets regnskap, med eller uten en lik prosentvis endringer på hele linjen.

  3. Top down. Sett rammene på toppnivå og jobb deg nedover. Her er utgangspunktet en ønsket situasjon om hvordan ting bør se ut. Her starter vi egentlig med summeringen.

  4. Bottom up. Vi starter i bunnen og jobber oss oppover. Alt summeres til slutt.

– Metoden du benytter bør velges ut fra hva som er hovedfokuset. Er driveren kostnader bør historiske tall brukes som utgangspunkt, men om økte inntekter på topplinjen er det avgjørende, kan det som regel være mer hensiktsmessig å se på hva som kan være mulig å hente ut av markedet uten å bare se i sladrespeilet.

Alternativt kan ulike avdelinger ha forskjellige tilnærminger: Ledelsen kan jobbe top down, salg kan jobbe bottom up og økonomi kan ta for seg historiske tall og bruke innsikt for å finne ut hvilke kjente endringer som kan påvirke kostnadsbildet til neste år.

Trengs egentlig et budsjett?

Equinor og Handelsbanken er store virksomheter som har bestemt seg for å droppe budsjett til fordel for såkalt Beyond Budgeting, som handler om å styre virksomheten basert på definerte mål. Men det er ikke alle som bør vinke farvel til budsjettet, understreker Kleven.

- Manglende budsjettering kan blant annet føre til manglende oversikt og lønnsomhet i bedriften, blant annet som følge av leveringsutfordringer eller unødvendig stort varelager, sier han.

- Vi har sett at det også kan føre til at bedrifter enklere havner i akutte og uforutsette likviditetsutfordringer, og at man ikke blir klar over kapitalbehovet før det plutselig oppstår. På den måten kan manglende budsjettering hindre vekst, sier han videre.

Følg med på markedet

Kleven anbefaler alle bedrifter han har kontakt med å bruke tid på budsjetteringen, og mener flere med enkle grep kan forbedre lønnsomheten.

– Mange bedrifter er opptatt av å ha flest mulig kunder, men et spørsmål jeg ofte stiller er om bedriften har riktige kunder. Er de lønnsomme for bedriften? Se også på produktene - kan lønnsomheten forbedres ved å velge en annen leverandør? Kan vi gjøre omstruktureringer som kan forbedre effektiviteten? Finnes det prosesser som kan fjernes eller endres? Ja, jeg kan fortsette lenge... Essensen er å gå gjennom hele driften og se etter muligheter, sier han.


Kontakt ekspertene i Azets for å få hjelp til budsjettering

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.