Hvordan bruke nettverk til å bytte jobb?

Lønn & HR | 04.10.2021

av Morten Vigen Kolek

Det første du må gjøre er å ta kontakt med noen i ditt nettverk. Definer bransje, stilling og størrelse på bedrift du ønsker. Se på hvem du kjenner som er relevant og som du er komfortabel med å kontakte.

De aller fleste synes det er fint å kunne hjelpe til i jobbjakten dersom de er trygge på deg som person. Ha derfor fokus på å være etterrettelig og å etterlate et godt inntrykk i alle relasjoner du skaper.

Hva avslører rekrutteringstester?

Hva er et nettverk?

Vi som jobber med rekruttering i Azets People er stadig i kontakt med kandidater og jobbsøkere, som er usikre på hvordan man kan bruke nettverket sitt i forbindelse med jobbytte.

"Et sosialt nettverk kan defineres som et sett av relativt varige relasjoner mellom mennesker. Nettverk er definert ved to mengder: En mengde aktører og relasjoner mellom disse. Aktørene er vanligvis individer, men nettverksperspektivet kan også anvendes overfor andre typer aktører, for eksempel organisasjoner. Uttrykket nettverk henspeiler på en billedlig fremstilling av et sett relasjoner, der aktørene fremstilles som punkter og relasjonene som linjer."

Per Morten Schiefloe 1985:122

Med dette forstår vi nettverk som en relasjon mellom to parter som er gjensidig givende. Det kan gå tid i mellom hver gang man har kontakt, og det er ofte relevant i tilknytning til hvem du plasserer i eget nettverk. De aller fleste kan utvide sin tanke omkring hvem som er i sitt nettverk.

Ulike kategorier av nettverk:

  1. Nære venner og familie
  2. Bekjente og venners venner
  3. Nåværende kollegaer og leder
  4. Tidligere kollegaer og ledere
  5. Perifere kollegaer
  6. Personer som har jobbet samme sted som deg, dog ikke samtidig. Dette kan være spennende nettverk å dykke inn i.

Nære venner og familie kan være det vanskeligste nettverket å bruke, men samtidig det de aller fleste ser på som sitt nettverk. Dette nettverket vet kanskje ikke så mye om hvem du er som kollega og på jobb, men kjenner deg privat. Det kan være et fint nettverk å bruke til å bli anbefalt til en stilling, men ikke det beste nettverket å bruke som referansepunkt.

Bekjente og venners venner er det nettverket man antar å få minst bruk for å i jobbsøkerprosessen, men også dette kan være et fint nettverk til å bli anbefalt til en stilling, eller å bruke som uoffisielt referansepunkt. Dersom du har søkt jobb et sted en bekjent jobber, da kan man bruke det nettverket til å få inn en uoffisiell referanse.

Nåværende kollegaer og leder er det vanskeligste nettverket å bruke rundt et jobbytte, fordi du ikke ønsker å informere dem om din iver til å bytte jobb. Samtidig pleier jeg å si at dersom du er trygg på dine kollegaer og de ønsker deg vel, så kan du spørre. Det samme gjelder din leder, dersom du er trygg på at det ikke blir “dårlig stemning” ved at du tenker deg videre, kan det være en fin referanse å bruke. Det er viktig at du er trygg på at du faktisk får en god referanse hvis du skal bruke dette nettverket til å bevege deg videre.

Tidligere kollegaer og ledere er det nettverket vi antar er det mest relevante i søken etter noe nytt. Både fordi disse kan være gode ambassadører for deg, men også fordi disse allerede har tatt steget videre. De gir potensielt en god referanse inn til en potensiell ny arbeidsgiver, og en fin pekepinn på hvilke muligheter som finnes. Bruk dette nettverket til å finne ut hvilke bedrifter som ansetter for din kompetanse, og ikke minst om de vet om noen muligheter hos sin arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere.

Perifere kollegaer er vanskelig å bruke til jobbytteprosessen, i og med at de fremdeles er hos nåværende arbeidsgiver. Dette nettverket kan tvert imot være nyttig for å se på muligheter til å gjøre bytte internt hos din nåværende arbeidsgiver. Dette er en lite brukt metode, som hos de store arbeidsgiverne i Norge burde vært brukt mye mer. Å miste gode ansatte er dyrt og krevende, og det å ha en fin dialog både med leder og andre kollegaer om muligheter internt, er noe vi alle burde gjøre mer av.

Personer som har hatt samme arbeidsgiver som deg, dog ikke samtidig, er et spennende nettverk å knytte til seg. Det gir en bred oversikt over hva man kan gjøre. Ofte ser man etter personer og kandidater som har gjort de samme tingene som oss selv, og de vil gjerne tenke positivt om deg dersom du kommer fra samme arbeidsgiver. Dersom de i tillegg har hatt delvis samme rolle som det du har, har de også god innsikt i hva det er du gjør og hva slags kompetanse du har for å klare den aktuelle jobben. I tillegg er det “lettere” for de å stille de riktige spørsmålene for å forstå hvem du er og hva du vil.

Hvordan skrive en god CV og søknad.

Hvordan bruke nettverk til å finne drømmejobben?

  1. Definer hvilken bransje, type stilling og størrelse på bedrift du ønsker.
  2. Hvem kjenner du som jobber disse stedene, og hvem er du komfortabel med å ta kontakt med?
  3. Dersom du ikke kjenner noen som jobber der, kjenner du noen som kjenner noen?

En undersøkelse gjort av Econa (tidligere Siviløkonomene) viste at så mange som 80% synes det var fint å gi litt av sin egen tid dersom det kunne hjelpe noen videre. Dette bygger oppunder min egen erfaring med at de fleste ønsker å bidra der de kan.

Slik velges de beste kandidatene.

Hvor finner du nettverket ditt?

LinkedIn den enkleste måten å håndtere sitt profesjonelle nettverk på. Det er også her de aller fleste er i “jobbmodus” og således klar for å motta henvendelser om jobb. Per i dag er det ca 1 300 000 mennesker i Norge registrert på LinkedIn, det vil si at de aller fleste er der.

Sørg for å ha en oppdatert profil med all relevant informasjon. Her kan det også være lurt å spisse informasjonen mot det du er på jakt etter. Vær aktiv så får du mer oppmerksomhet tilbake, og blir mer synlig for andre. Ikke legg til brukere uten mål og mening. Legger du til noen du ikke har en relasjon til, men som du tenker kan hjelpe deg, så informer om dette ved å bruke “add a note”.

Be om referanse fra tidligere kunder, kollegaer, ledere eller samarbeidspartnere. Dette er godt synlig og kan hjelpe deg raskt i posisjon for din neste jobb.

Ditt viktigste nettverk

Å være jobbsøker er krevende, men det er kjedelig å ha brukt år på å bygge opp kompetanse og gode referanser for så å ødelegge det den siste tiden. Arbeidsgiver fortjener fullt fokus inntil du er sluttet.

Ditt viktigste nettverk er nettverket i din nåværende jobb. Disse personene er også de beste referansene dine. Behold fokus i jobbytteprosessen, og lever ditt beste helt til du har gjennomført siste arbeidsdag.

Ta gjerne kontakt med oss i Azets People dersom du har spørsmål omkring jobbytteprosessen og bruk av nettverk. Vi tilbyr rekruttering og utleie av fagspesialister og ledere innen kontorrelaterte oppgaver som administrasjon, økonomi, regnskap, lønn, IT, salg og marked.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Morten Vigen Kolek

Morten er utdannet siviløkonom med tilleggsutdannelse i sosiologi og samfunnsøkonomi, og har jobbet med rekruttering siden 2011. Morten har også jobbet som HR Business Partner i Norden med særlig ansvar for rekruttering og employer branding, og holder hyppig foredrag om arbeidsrelatert tematikk. I Azets har han jobbet for rekrutteringsbyrået Azets People med ansvar for konsulenter.