Management for hire - innleie av eksperter

Strategi og ledelse | 06.05.2020

av Margrethe Augestad

All verdiskapning handler om menneskene som utfører jobben. Det gjelder å ha rett person på rett sted til rett tid - i gode tider, såvel som i utfordrende tider.

Det er situasjoner der ledere og nøkkelpersoner i bedrifter kan velge å gå nye veier, eller de kan være utilgjengelige i kortere eller lengre perioder. Det kan være snakk om sykdom og permisjoner, permitteringer, uventede oppsigelser og andre uforutsette hendelser. For bedriften vil det da oppstå en situasjon som handler om å dekke et midlertidig og plutselig behov, men det kan også dreie seg om situasjoner der man rett og slett bare mangler ekspertisen internt i bedriften. Det kan være at man planlegger å satse på noe nytt, ønsker å gjennomføre en strategisk endring eller man trenger en dyktig prosjektleder til å lose bedriften gjennom en snuoperasjon eller et større prosjekt. Det kan også være at det personalet man har, mangler gjennomføringskraften til å utføre en bestemt oppgave eller oppnå verdiskapning innenfor et konkret satsningsområde.

Se for deg at din høyt betrodde og dyktige økonomi- eller HR-sjef bestemmer seg for å gå nye veier, og du innser at det blir så godt som umulig å få tak i en verdig erstatning før oppsigelsestiden er ute. Oppgaver som nå er ivaretatt vil ikke lenger bli utført, lederen forsvinner med all sin kunnskap uten overlapp og kompetanseoverføring. De ansatte i økonomi- eller HR-avdelingen vil måtte rapportere til en annen i en periode – og det vil føles som unntakstilstand når noen som egentlig ikke kan faget skal overta oppgaver. Hvordan løser du dette på best mulig måte? Er det virkelig noen der ute som kan ta oppgavene i min bedrift på strak arm, tenker du kanskje?

Merverdi fra første dag

Mange bedrifter tenker at de er unike og komplekse, og at det kreves lang tids opplæring for å få en innleid ressurs til å kunne tilføre merverdi for bedriften. Vår erfaring er at når man har vært utleid til en rekke ulike bedrifter innenfor flere ulike bransjer, har man opparbeidet seg bred kompetanse og forretningsforståelse som gjør at man kan sette seg inn i prosesser og tilføre merverdi fra første stund.

Ved å leie inn kompetent personell for en periode, vil bedriften få muligheten til å holde tempoet oppe i en ellers sårbar situasjon. Innleid personell som kan gå rett inn i en stilling og utføre nødvendige oppgaver, vil begrense både omfanget og skaden et fravær ellers ville ha på bedriften og du vil ha muligheten og fleksibiliteten til å kunne finne en langsiktig og god løsning som vil være den beste for din virksomhet.

Fordelene ved å leie inn kompetanse via Management for Hire er mange. Du får tilgang på kunnskap og kompetanse på kort varsel, og løsningene og kontraktene er fleksible med tanke på stillingsbrøk og lengde på oppdrag. Du slipper alt det administrative rundt et ansettelsesforhold, og ved å leie inn ekstern ekspertise, unngår du belastning på interne ressurser.

Våre seniorrådgivere er erfarne lederprofiler som har lang erfaring med konsulentvirksomhet. De er fleksible, og vant til å tilpasse seg nye roller og miljøer - noe som gjør at vi er operative fra første stund. Sterk gjennomføringsevne, bred kompetanse, fokus på resultater, evne til å se sammenhenger og stor arbeidskapasitet er tilbakemeldinger vi får fra våre kunder.

Våre eksperter blir en del av ditt team

Dersom din bedrift har behov for å gjøre en omstrukturering, fylle en sentral og kritisk rolle, resultatforbedring eller å ta strategiske grep for å videreutvikle din virksomhet, har vi interimledere som er eksperter på midlertidig ledelse. Vi har også svært kompetente konsulenter som er operative, og som kan sitte sammen med deg for å se på planer og strategiske tiltak - og ikke minst har gjennomføringsevnen til å få satt planene til verks og lose prosjektet trygt i havn. Uansett om du har behov for en midlertidig leder eller en konsulent, skal du være trygg på at våre medarbeidere er opptatt av å levere resultater og har høy integritet. Men vår største verdi er at vi har bred erfaring og kompetanse fra tilsvarende oppgaver, kan komme med konkrete råd til forbedringer og videre prosess, og evnen til å kunne passe inn i forskjellige bedriftskulturer slik at vi raskt blir en del av teamet ditt.

Beredskapsteam i utfordrende tider

Vi er alle kjent med at det i disse dager er flere virksomheter som jobber hardt for å få endene til å møtes, og som har sett seg nødt til å permittere eller nedbemanne personell. Dette kan føre til ekstra utfordringer for virksomheter som for en periode mister kritisk kompetanse i en allerede utfordrende tid. Vi i Azets har kompetente konsulenter over hele landet som kan tre inn i en rolle for en periode, og i varierende stillingsbrøk. Det kan dreie seg om lønns- og regnskapsoppgaver, administrative oppgaver og IT-oppgaver. Dette er konsulenter som kan være i beredskap, og trå til ved behov. Våre konsulenter har bred erfaring fra mange ulike bransjer, roller og systemer, og vil derfor kunne sette seg raskt inn i oppgaver slik at drift og kritiske oppgaver kan videreføres.

Azets kan hjelpe deg!

Har du et akutt behov, eller planlegger en endring som gjør at du midlertidig har behov for en økonomisjef, en prosjektleder, en HR-sjef, en controller, en innkjøpssjef eller en annen nøkkelperson? Les mer om hvordan du kan få hjelp.

post author

Om Margrethe Augestad

Margrethe har mange års erfaring med økonomiledelse, prosjektledelse, implementering av ERP-systemer, innkjøp og logistikk. Hun har internasjonal erfaring fra selskap som ExxonMobil og Arvato Bertelsmann Group før hun kom til Azets som seniorrådgiver i 2012. Siden da har hun vært ute hos kunder i roller som Finance Manager, Controller, Regnskapssjef, Innkjøpsansvarlig og Prosjektleder. Hun jobber tett med kunder for å bistå med utvikling av deres virksomheter og bistår i tyngre rådgivningsprosesser.