Likviditet – å ha penger på bok

Regnskap | Oppdatert 17.08.2023

av Dag Henning Kleven

Med god likviditetsstyring kan du styrke bedriftens betalingsevne. Derfor er god likviditet viktig for vekst.

Tenk deg at du sitter i ledelsen i et selskap og får en uventet regning. Regnskapsføreren tar kontakt og sier at det ikke er nok penger på konto til å betale alle regningene etter at den siste fakturaen kom inn. Plutselig må du ta stilling til hvilken regning du skal vente med. Altså, overfor hvilke av dine gode leverandører og samarbeidspartnere skal du ikke overholde dine forpliktelser til? Hadde bare din kunde betalt når den skulle, så kunne også du ha overholdt dine forpliktelser.

Eller tenk deg at selskapet får mulighet til å gjøre en investering. Du takker ja til muligheten, for du vet at summen av omløpsmidler kan finansiere investeringen. Etter samtale med regnskapsfører blir du fortalt at mesteparten av omløpsmidlene er bundet opp i varelager og utestående fordringer (kunder som ennå ikke har betalt regningene sine).

Begge dilemmaene hindrer at bedriften kan vokse og setter kjepper i hjulene for gode relasjoner til partnere og leverandører. Da kan det bli vanskelig å få tak i varer eller skaffe finansiering til videre vekst.

Webinar | Likviditetsstyring - Så viktig er det å ha penger på bok

Likviditet er noe av det viktigste du jobber med

Hadde inntekter og kostnader kommet på samme tidspunkt, ville det vært enkelt å følge opp fortløpende, slik at du alltid har kontanter til å betale regningene dine.

Utfordringene er at inntektene og kostnadene kommer på ulike tidspunkt og offentlige avgifter følger en helt egen syklus. Når dette blir uoversiktlig og vi ikke har kontroll, kan vi enkelt si at kontantstrømmene i selskapet blir ustabile. Vi blir usikre på når penger kommer inn og om vi har penger på konto til riktig tid, til å betale regninger.

Få hjelp til økt betalingsevne

Likviditet - å ha penger på bok

Det mest likvide middelet vi har er kontanter, eller "penger på bok" som de sa før. Et varelager er også likviditet, men varene må selges før de er likvide nok til å betale regninger med. En skreddersydd produksjonsmaskin er svært lite likvid, da den vanskelig kan selges og bli omgjort til penger.

Hva kan du gjøre for å ha likviditet nok, altså penger nok, til å betale regningen til riktig tid eller kunne investere når du har muligheten?

Det som kanskje har størst innvirkning på likviditeten, er at kunden betaler fakturaen når de skal

Fem tips til å få innbetalinger når du skal:

  1. Gode avtaler med kundene for å unngå uenighet om levering og dermed betaling
  2. Fakturere umiddelbart
  3. Fakturaen skal være riktig, informativt utfylt med henvisning eller vedlegg til hva som er levert og til hvilken pris. Her følger det også krav fra myndighetene på hva den skal inneholde
  4. Hvis en faktura likevel ikke betales til forfall, sørg for å ha gode purrerutiner
  5. Er du i et marked med lange kredittider kan det være en idé å se på fakturasalg eller factoring, for å få penger raskere på bok. Hver har ulike fordeler og ulemper. Azets har samarbeidspartnere som leverer integrerte løsninger for fakturasalg

God kontroll på varelager

Et annet eksempel er å ta utgangspunkt i varelageret, der dette binder opp mye kapital. Det er viktig å ha god oversikt og kontroll på varelager for å ha god likviditet. Kanskje varelageret ditt er for stort? Eller har du for lite av noe som selger bra og dermed går glipp av mulige salg?

Dårlig lagerstyring vil i de fleste tilfeller vise seg på bunnlinjen, og med god lagerstyring kan du følge produkter fra innkjøp til salg og ha god oversikt over beholdningen

Få bedre oversikt med et likviditetsbudsjett

Det viktigste tiltaket for å bedre likviditeten er å gjøre en god analyse og ha et oppdatert likviditetsbudsjett for innsikt. Et likviditetsbudsjett, som viser planlagte inn- og utbetalinger, gir deg bedre oversikt og gjør bedriften bedre i stand til å dekke løpende utgifter og eventuelle investeringer i årene som kommer.

Trenger du hjelp til likviditetsstyring i din bedrift?

Azets har lang erfaring med likviditetsstyring og forbedring. Vi bistår i arbeidet med å analysere situasjonen, og finner tiltak for best effekt på bedring av likviditeten i ditt selskap.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.