Dette bør du vite om kontantstøtte for bedrifter

Regnskap | 23/04/2020

av Runar Leite

 

De siste månedene og ukene har vært omveltende, og skapt store utfordringer for næringslivet i Norge. Disse vil utvilsomt gi ringvirkninger i lang tid fremover. Heldigvis har staten kommet på banen med en rekke tiltak og støtteordninger, blant annet kontantstøtte for bedrifter for å kompensere tap gjennom refusjon av faste uungåelige kostnader. 

I Azets har vi opplevd stor pågang knyttet til disse tiltakene, i tillegg til spørsmål omkring permitteringer, omsorgspenger, likviditet og mva. For mange handler det nå om å ta vare på likviditeten og å ha penger til å betale løpende kostnader - her vil kontantstøtteordningen være et viktig virkemiddel. 

Hvem gjelder kontantstøtteordningen for?

 • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten,
 • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

 

Hvilke kostnader skal være med i grunnlaget for ordningen?

Faste uunngåelige kostnader innenfor disse kategoriene:

 • Leie av lokaler
 • Lys og varme
 • Renovasjon, vann og avløp
 • Fremmed tjeneste (regnskap, rådgivning, revisor o.l)
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv. 
 • Forsikringspremie 
 • Netto rentekostnader

 

Hvor mye kan din virksomhet forvente å få i kontantstøtte?

Hvor mye en bedrift skal få i støtte skal regnes ut etter denne formelen:

Kompensasjon =
Oms. fall i prosent x 
(faste kostnader - evt. egenandel) x justeringsfaktor

Kompensasjon under kr 5 000 blir ikke utbetalt. Maksimal kompensasjon pr mnd er MNOK. 80. For uunngåelige faste kostnader som overstiger MNOK 30 gis det 50 prosent kompensasjon. Et konsern skal i utgangspunktet søke samlet. Underskudd i 2019 kan føre til avkortning i kompensasjonsbeløpet.

 

Hva trenger du for å søke?

 • Dokumentere omsetningsnedgang som skyldes coronapandemien
 • Ajourført regnskap pr mars - med riktig periodisering
 • Kjennskap til reglene om hvilke kostnader du kan kreve fradrag for, da det ikke er gitt at alle kostander på en konto er relevant

 

Hvordan søker du?

Søknaden fylles ut elektronisk på https://kompensasjonsordning.no/. Du kan søke om støtte for mars, april og mai og søknadsfristen er satt til 31.07.20.

 

Den viktige dokumentasjonen

Etter å ha bistått flere bedrifter den siste tiden ser vi at den største risikoen for feil er at man krever for mye kompensasjon. Dette kan gi store konsekvenser da staten varsler inntil 60 prosent straffeskatt ved overtredelse. Kostnadene krever en vurdering av om de er uunngåelig og faste, og om de tilhører gjeldende måned. Dette må dokumenteres.

Vi anbefaler derfor at alle vurderinger beskrives godt med dokumentasjon og arkiveres til videre attestasjon og kommende årsoppgjørs dokumentasjon. Det er også viktig å være klar over at søknaden om kontantstøtte skal bekreftes av en autorisert regnskapsfører eller revisor, senest sammen med årsoppgjøret for 2020. Det må derfor allerede på søknadstidspunktet etableres en god kontakt med den som senere skal bekrefte opplysningene i søknaden.

 

Trenger du bistand i søkeprosessen for kontantstøtte?

Ta gjerne kontakt med oss - våre rådgivere sitter klare for å gi rask, effektiv og trygg rådgivning til deg. Dette skal vi komme oss gjennom, sammen.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Om Runar Leite

Runar Leite er direktør for SMB-markedet i Azets Norge med 600 ansatte fordelt på 50 avdelinger. Han har over 15 års erfaring fra ledelse, regnskap, HR og digitaliseringsprosesser. Runar er utdannet Siviløkonom med mastergrad i ledelse.