Hjemmekontoret - den nye normalen?

Azets Life | 27.08.2020

av Tonje Andreassen

Sommermånedene nærmer seg slutten, og jeg er helt sikker på at mange sitter igjen med spreke bilder fra toppturer og minner om at sommeren i Norge har vært bedre enn best. 

Nordmenn flest er tilbake til hjemmekontor-hverdagen, og høsten står for tur. Allerede har jeg rukket å få utallige henvendelser om hvordan ledere best skal legge til rette for og styre sine ansattes arbeidshverdag fremover. For de ansatte jobber jo fortsatt fra kjøkkenbordet, i kjellerstua eller på sengekanten. 

 

Tilbakekomsten

Det reiser seg mange spørsmål om tilbakekomst på kontoret og logistikken rundt dette, og det er nettopp disse spørsmålene som er så vanskelige. Siden coronaen fortsatt herjer i både Norge og utlandet, er det flere av oss som kjenner på en usikkerhet som er vanskelig å dempe. Samtidig er det gledelig å kjenne på følelsen av at ansatte ønsker å komme tilbake til kontoret og plassen sin. Til den trege kaffemaskinen og maten i kantina. Og det er vanskelig å si "nei, du kan faktisk ikke komme på kontoret"

Inntil videre tror jeg likevel vi må belage oss på kort reisevei og at hjemmekontoret består, i alle fall noen dager i uken. Å lede (godt) på avstand blir derfor essensielt. Generalprøven er overstått, og vi har både seiret og feilet. Hovedstykket kommer nå, tror jeg, hvor vi får en ny sjanse til å tilpasse, justere og konkretisere. Vi er bedre forberedt på hva som fungerer og ikke fungerer. For vi har jo alle gjort det siden mars. 

 

Som leder mener jeg disse tiltakene kan bidra til bedre fjernledelse: 

  • Ha faste daglige møter "ved kaffemaskinen". Disse er korte og helt uformelle, men de kan bidra til økt samhold i teamet. 
  • Når du ringer til dine medarbeidere, kan du med fordel bruke video.
  • Sett opp online fredagsquiz én gang i måneden. Vinneren får en overraskelse i posten. 
  • Ha faste teammøter hvor agendaen deles i forkant for økt effektivitet og redusert usikkerhet om møtets mål og mening. Husk å dele skjerm underveis. Da blir det enklere å henge med. 
  • Ha faste 1:1-samtaler med de ansatte. 
  • Hjelp de ansatte med å lage gode hjemmekontor-rutiner. Kanskje du har etablert egne rutiner som fungerer godt? Ta dem med på en virtuell gjennomgang. 
  • Oppfordre gjerne dine ansatte til å ta 10 minutters benstrekk utendørs i løpet av dagen, hvis mulig. 

 

Vekst

Jeg er helt sikker på at mange dyktige ledere sitter der ute og styrer skuten sin stødig til kai. Likevel kan hverdagen som venter by på mer komplekse og kanskje nye utfordringer. 

Selv om vi holder pusten og fremtiden er uviss, betyr det ikke at dine medarbeidere ønsker å holde kompetansen på stedet hvil. For å gi kompetansen en stigende kurve, kan du som leder for eksempel be en dyktig fagperson i organisasjonen om å holde et fagseminar for gjengen din online. Eller kanskje en i teamet har en spisskompetanse som med fordel kan deles? Oppfordre også de ansatte til å holde seg faglig oppdatert, og be dem dele relevant fagstoff i de faste team-møtene. Husk å involvere de ansatte og be dem komme med konkrete innspill på utfordringer som dukker opp. Kundene har kanskje fått en annen måte å jobbe på enn før? Da må også du som leverandør og fagperson endre din leveranse. Vær kreativ, drøft med teamet og sparr godt sammen. Å bidra til vekst i motgangstider - det er gøy det!

Jeg tror altså, som så mange andre, at hjemmekontoret har blitt et fast inventar i de tusen hjem.

Og at tillit vil være et nøkkelord som får sin ildprøve spesielt nå i høst. La de ansatte ta sitt ansvar, men vær også en synlig leder - selv på avstand.

Kanskje er det viktigere nå enn aldri før å sikre gode resultater, men samtidig ha motiverte ansatte som leverer som de skal og vel så det.

Hvordan bli en bedre leder?

Om Tonje Andreassen

Tonje Andreassen er HR Direktør i Azets Insight Norge og har jobbet i selskapet i snart 8 år. Hun har bred erfaring innen HR og ledelse, og brenner for effektivisering og digitalisering. I dag leder hun verdens beste HR-gjeng, og sammen har de et kompetansetungt, morsomt og utviklende arbeidsmiljø.