Mange velger et enkeltpersonforetak (ENK) fremfor et aksjeselskap (AS) i en etableringsfase, men det er ikke bestandig dette er den mest gunstige selskapsformen. Ja, et ENK er rimeligere å etablere da et AS minimum må ha 30 000 kroner i aksjekapital og et ENK 0 kroner. Og ja, med et ENK vil du slippe regnskapsplikten samtidig som det oppfattes som mindre komplisert å drive enn et AS.

Hvorfor bør du da omdanne ditt ENK til et AS? Det får du svar på nå.

 

Dine fremtidige rettigheter

Tommelfingerregelen er at et ENK er en forlengelse av deg som person, mens ASet separerer deg som person fra selskapet. Dette har mange fordeler, blant annet mindre risiko da du som eier kun hefter for aksjekapitalen og ikke huset, bilen, hytta og andre ting du eier privat – som du ville ha gjort i et ENK. Selskapet er en egen juridisk enhet og ASet kan forplikte seg til avtaler istedenfor deg som eier. I et ENK er det du som privatperson som hefter for alle forpliktelser.

Norge er et trygt og godt land å bo i og velferdsstaten passer godt på. Visste du imidlertid at du som utfører ditt daglige virke gjennom ENKet ikke har samme rettigheter til sykepenger og betalt permisjon som en ansatt i et AS? I et ENK har du næringsinntekt og ikke personinntekt. Den er dermed ikke en del av beregningsgrunnlaget for eventuelle trygderettigheter, som sykepenger og permisjonsberegninger. Hva skjer om du blir forelder og må ta permisjon for å følge opp barnet ditt?

Ønsker du etter hvert å videreføre foretaket ditt til neste generasjon, er det enklere med et AS. Dermed kan foretaket ditt leve videre i flere generasjoner – fordi du tok de rette valgene for deg og ditt selskap.

Om ENKet er din eneste inntektskilde, bærer du en stor risiko for din pensjon den dagen du ikke ønsker å arbeide mer. Som ansatt i et AS vil din inntekt være å regne som personinntekt og vil være med på å danne grunnlaget for sykepenger og en fremtidig pensjon.

 

Reduser skatteutgiftene dine

Om ikke disse argumentene er gode nok til å vurdere en omdannelse til et AS, så tenk også på de økonomiske fordelene et AS har. En del av din skatt til staten er trygdeavgiften. Denne er på 7,8 % for deg som er ansatt i et AS, mens den for deg som er et enkeltpersonforetak er på 11,14 %. Det vil si at du betaler 3,34 % mer i skatt per tjente krone som næringsdrivende gjennom et ENK enn du gjør som lønnstaker gjennom et AS. Som eier av et ENK, må pengene beskattes for når de er inntjent. I et AS, kan du velge å ta ut kun deler av overskuddet, for så å spare resten i selskapet til et annet år. Du kan med andre ord disponere midlene i et AS mye friere enn i et ENK og legge til rette for en større akkumulering av verdier over tid.

 

Slik unngår du skatt når du endrer til AS

Har du lyst til å slippe skatt på omdannelsen? Ja, da bør du skynde deg!
For å innfri kravene til skattefri omdannelse er det tre hovedpunkter som man må innfri:

  1. Du må stifte et nytt foretak og melde ifra til foretaksregisteret innen 1. juli at du vil omdanne selskapet
  2. At det er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli
  3. Det er både skatte- og eiermessig kontinuitet.

Om disse punktene er innfridd kan du få skattefri omdanning av ditt ENK til et AS.

Når du endrer selskapsform innebærer det at du overdrar virksomheten til et nytt skattesubjekt. Dette vil i utgangspunktet føre til at eventuelle gevinster på selskapets eiendeler beskattes, men fordi man ikke ønsker å legge hindringer i veien for hensiktsmessige omdannelser åpner altså skatteloven for at det kan gjøres skattefritt.

Merk igjen at det kun er hensiktsmessig med omdanning dersom du har eiendeler i enkeltpersonforetaket du ønsker å få med deg inn i aksjeselskapet skattefritt. Har du ikke eiendeler av betydning kan det være like greit å starte et helt nytt aksjeselskap og begynne å drive fra det.

 

Behov for litt eksperthjelp? Vi i Azets har bred kompetanse og erfaring på dette området, på tvers av bransjer og selskapers kompleksitet. Som autoriserte regnskapsførere og erfarne bedriftsrådgivere vil vi sørge for en trygg og stødig omdanning, slik at du kan nyte godt av den tryggheten og økonomiske fleksibiliteten et AS kan gi deg.

Ta kontakt med oss så finner vi ut av det sammen.   

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data i Azets’ Pravacy statement, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

matslorentsen

Om matslorentsen

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med Stina Engesbakk og Morten Steinsland. Mats er Head of Advisory Midt/Nord i Azets. Mats har mastergrad i International Business fra EBS London og bachelorgrad i International Marketing fra NBS Singapore, begge med et helhetlig perspektiv på utvikling og drift av selskaper. Han har erfaring som bedriftsrådgiver i DNB Bank ASA, prosjektøkonom og endringsleder i Aker Solutions ASA og Teekay Petrojarl AS. Han har god erfaring med finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid. Han tenker helhetlig og har en forståelse av verdikjedene fra A til Å. Mats har jobbet med en rekke forskjellige virksomheter i forskjellige bransjer og av ulik størrelse, noe som gir en verdifull kompetanse og erfaring.