Våre samarbeidspartnere

Azets People er en seriøs aktør i markedet for rekruttering og utleie av arbeidskraft. Vi samarbeider med diverse aktører som understøtter dette, og nedenfor finner du en oversikt over disse.

ISO-sertifisert 

ISO-9001 ISO sertifisert bemanningsbyrå

Vi er sertifisert etter ISO-standarden 9001:2015.

Dette innebærer at vi har utarbeidet prosedyrer i vårt kvalitetssystem som følges nøye i måten vi velger ut kandidater på for å sikre at disse på en best mulig måte kan tilfredsstille våre oppdragsgiveres krav.

ISO 9001:2015 er et system for kvalitetsstyring som er utviklet for å skape en mer virkningsfull og effektiv forretningsdrift.

Sertifisering av det interne kvalitetssystemet er en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ om at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard.

Revidert arbeidsgiver bedrift

NHO samarbeid Bemanningsbyrå

Vårt mål er å være en best mulig arbeidsgiver for våre ansatte. De skal være trygge på at vi gjør jobben vår på en profesjonell måte og at vi følger arbeidsmiljøloven. Våre kunder skal være trygge på at vi er en seriøs og solid samarbeidspartner som leverer kvalitet i alle ledd. Vi har derfor valgt, i tillegg til våre ISO sertifisering, å bli en RA bedrift.

(RA)Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Sertifisert bruker av OPQ32

Azets People AS er sertifisert bruker av OPQ32. Dette er en av verdens mest kjente - og anerkjente – personlighetstester, og er den første testen i Norge med ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

Les mer om OPQ her

Sellihca

Vi er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden.

Sellihca kvalifikasjonsordning og leverandørregister er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske energiorganisasjoner. De deltakende organisasjonene bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester. Sellihca drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles.