Onboarding: Hvordan ta imot en nyansatt?

Onboarding handler om å skape trygghet og sørge for at nyansatte blir værende i din virksomhet. 

Det å være ny i en organisasjon er en opplevelse som i ulik grad er preget av usikkerhet eller stress. Man skal på kort tid forstå normer, organisasjonskultur, politikk og verdier, og samtidig bli akseptert av kollegaer. 

Mange legger for stor vekt på selve rekrutteringsprosessen og glemmer å følge den nyansatte skikkelig opp når vedkommende har begynt i sin nye jobb. 

Hvordan ta imot en nyansatt

Hvordan kan Azets People hjelpe?

Azets People kan hjelpe deg med å ta vare på dine nye ansatte ved å gi deg råd i forhold til hva du skal fokusere på og når. Vi har delt opp onboardingsprosessen i 6 faser hvor hver fase har forskjellig fokus. Dette vil hjelpe din organisasjon å beholde gode ansatte! 

Fase 1

Perioden mellom signering og første arbeidsdag.

Fase 2

Første arbeidsdag: Det viktige førsteinntrykket og informasjon. Ha alt klart før den ansatte kommer.

Fase 3

Første uken: Avklar hva, hvordan, hvem og forventninger.

Fase 4

3 måneder: Evaluering av perioden som har gått, og hvilke planer og mål settes fremover.

Fase 5

6 måneder: Den viktige prøvetiden er over.

Fase 6

1 år: Medarbeider- og utviklingssamtaler.