Våre samarbeidspartnere

Azets People er en seriøs aktør i markedet for rekruttering og utleie av arbeidskraft. Vi samarbeider med diverse aktører som understøtter dette, og nedenfor finner du en oversikt over disse.

ISO-sertifisert

Azets People er ISO-sertifisert etter ISO-standarden 9001.

Dette innebærer at vi har utarbeidet prosedyrer i vårt kvalitetssystem som følges nøye i måten vi velger ut kandidater på for å sikre at disse på en best mulig måte kan tilfredsstille våre oppdragsgiveres krav.

ISO 9001: 2008 er et system for kvalitetsstyring som er utviklet for å skape en mer virkningsfull og effektiv forretningsdrift.

Sertifisering av det interne kvalitetssystemet er en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ om at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard.

Sertifisert bruker av OPQ32

Azets People AS er sertifisert bruker av OPQ32. Dette er en av verdens mest kjente - og anerkjente – personlighetstester, og er den første testen i Norge med ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

Les mer om OPQ her

NHO Service

Azets People er medlem av NHO Service som er den tredje største landsforeningen i NHO.

Sellihca

Vårt firma er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden.

Sellihca kvalifikasjonsordning og leverandørregister er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske energiorganisasjoner. De deltakende organisasjonene bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester. Sellihca drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles.