Bedriftsleder på mobil
 
 
 

Azets Barometer

Azets Barometer - en rapport som beskriver tilstanden på det nåværende og fremtidige forretningsklimaet. Et perspektiv fra ulike bedrifter.

Bidra i undersøkelsen

Azets Barometer

Azets Barometer gir innsikt i dagens og fremtidens forretningsklima gjennom perspektivene til mellomstore bedrifter, gründerbedrifter og eierstyrte og familieeide bedrifter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Irland.

I samarbeid med Meridian West, et uavhengig analyseselskap, har vi kontakt med hundrevis av næringslivsledere. Målet er å analysere trender knyttet til økonomiske utsikter, finansielle resultater og fremvoksende trusler og muligheter.

Vi utfører nå neste runde av Azets-barometeret for å få en forståelse av hvordan bedriftenes forventninger har utviklet seg det siste året. Din innsikt er uvurderlig og vil bidra til å utvide kunnskapen vår.

Rapport av resultatet vil senere bli delt og de som deltar i undersøkelsen får tilgang til resultatene først av alle.

Tidligere funn

Nøkkelfunn 2022 - selskaper over hele Europa viser styrke og motstandskraft

SMB-ene fortsetter å tilpasse forretningsmodellene sine, viser Azets SMB-barometer. Bedriftene takler usikkerhet med utholdenhet og beviser hvorfor de er ryggraden i vår økonomi.

Resultatene fra Azets' SMB-barometer ble satt sammen kort tid før konflikten i Ukraina brøt ut. Påvirkningen på den globale økonomien og virksomhetene er stor, men problemstillingene og prioriteringene som SMB-er trekker frem i rapporten er fortsatt svært relevante.

I rapporten kan du lese om selskapenes økonomiske utsikter, daglige utfordringer, muligheter og prioriteringer.

Studien ble utført i januar 2022 av Echo Research på vegne av Azets. 1093 selskaper i Norden og Storbritannia deltok.

Brosjyre SMB barometer

Last ned rapporten for 2022 her

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement. Jeg kan når som helst melde meg av.

* Dette feltet er obligatorisk.

 

Nøkkelfunn Azets Barometer | 2021:

I undersøkelsen vi hadde i 2021, ble disse nøkkelfunnene trukket frem:

  • Tilpasningene etter pandemien er SMB-enes største mulighet og trussel
  • SMB bedrifter i Norden ser mer på muligheten og nødvendigheten av digitalisering enn britiske selskaper
  • 68% av virksomhetene som svarte på undersøkelsen forventer at økonomien vil bli bedre de neste 12 månedene
  • 56% planlegger å investere i virksomheten i løpet av de neste 12 månedene

SMB-barometer 2021 utført av Azets ble publisert 9. august 2021. Undersøkelsen intervjuet 760 ledere i Norden og Storbritannia fra selskaper med en omsetning på opptil 60 millioner euro og / eller maksimalt 250 ansatte.

SMB-segmentet står for 99 % av bedriftene over hele Europa og sammen står de sentralt i  økonomien. Azets spiller en betydelig rolle i å forbedre virksomheten til våre kunder. Vi ønsker å bidra til å heve stemmen til SMB-er slik at deres behov virkelig blir hørt og adressert.