top banner image
 
 
 

Oppsigelse av ansatte - kjenner du prosessen og reglene?

Har krisen ført til at du må nedbemanne? Er du usikker på hva som skal til for å kunne gjennomføre denne oppsigelsen på en god måte?

Gratis webinar | Se videoen

 

Å si opp ansatte må være en av de største utfordringene du kan stå overfor som leder. Coronakrise, ordrenedgang, digitalisering eller generelt effektivisering kan føre til at du må skjære ned på antall årsverk. Eller kanskje du har en ansatt som ikke evner å tilpasse seg arbeidet eller retningslinjene på en tilfredsstillende måte. Fremgangsmåten for å gjennomføre en oppsigelse vil stort sett være den samme. En god og ryddig prosess kan utgjøre en vesentlig forskjell på utfallet.

For å gjennomføre en nedbemanning eller en oppsigelse må du kjenne til hvilke regler og formkrav som gjelder. Det er mange fallgruver og manglende grunnlag, behandlingsfeil eller dokumentasjon kan få store følger for deg og din virksomhet.

I denne halvtimen vil vi vise deg:

  • Tips til deg som arbeidsgiver for hvordan du kan gå frem på en fornuftig måte
  • Hva anses å være en saklig grunn til oppsigelse? (generelle juridiske krav)
  • Regelverk og ulike formkrav til drøftelsesmøte, protokoll og oppsigelse

Webinaret holdes av Marie Rosenvinge Lien som er senior HR-rådgiver i Azets. Marie har teoretisk HR-bakgrunn og lang erfaring med operativt HR-arbeid og rådgivning.

Målgruppe

Webinaret passer for ledere, personalansvarlige og deg som jobber med personal og HR.

Se videoen

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.