top banner image
 
 
 

Økonomisjef­forum i Steinkjer

Famille Kolonial i Steinkjer, 25. november 2021 kl. 08.00

Meld deg på

 

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til økonomisjefforum i Steinkjer 25. november!

Det er utarbeidet 10 prinsipper for økonomisjefens involvering (gronneokonomer.no). Disse handler primært om å bryte ned barrierene mellom det finansielle og det ikke-finansielle; at skillet mellom finansielle og ikke-finansielle tall til slutt brytes helt ned.

Trenden nasjonalt og internasjonalt er at virksomhetene ikke har en separat bærekraftsrapport i tillegg til en årsrapport med finansielt fokus, da disse to tingene er integrert i hverandre og knytter seg til virksomhetsstyring og verdiskaping på lang sikt.

Det blir vanskeligere og vanskeligere å få gode finansielle resultater og ivareta langsiktig verdiskaping uten at bærekraft operasjonaliseres og internaliseres i virksomheten for øvrig.

Det er nettopp derfor økonomen delvis eller helt skal eie bærekraftsagendaen, da økonomen i størst grad forstår koblingen mellom finansiering, risiko- og virksomhetsstyring og langsiktig verdiskaping og strategi.

Hva er rollen til dagens og fremtidens økonomisjef?

Meld deg på

Passer det bedre å delta på økonomisjefforum i Trondheim? Les mer her.

Hva er økonomisjefforum?

Økonomisjefforum er en felles arena for økonomisjefer, økonomiansvarlige og ledere, der vi møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og gode diskusjoner. 

Vi har arrangert økonomisjefforum tre ganger i året i siden 2010, de siste gangene mest som webinar. Denne gangen er det igjen tid for å samles, og vi gleder oss! 

Praktisk informasjon

Økonomisjefforum i Steinkjer

Tid: 25. november kl. 08.00-10.00

Sted: Familie Kolonial, Kongens gate 28, Steinkjer

Frokost fra kl. 07.30

Program

  • Klima og bærekraft fra et strategi- og rapporteringsperspektiv for en økonomisjef. Øyvind Fredriksen fra Deloitte AS vil fortelle om hvordan store og små virksomheter kan innrette seg til det grønne skiftet, og hvilken rolle økonomisjefen har i forbindelse med klima og bærekraft. Han vil gjennomgå de 10 prinsippene for økonomisjefens involvering som han har vært med å utarbeide og komme med 4 konkrete tips for å komme i gang.

  • Kaia Andersson Jenssen fra MM Karton Follacell AS vil fortelle hvilken tilnærming de velger til bærekraftsarbeidet og hvordan de så langt har involvert økonomiavdelingen i sitt bærekraftsarbeid, hvilke kriterier de har satt til leverandører og om deres rapportering på CO2.

  • Marit Gystøl fra NTE vil fortelle om hvordan NTE jobber for å gjøre bærekraft til en konkurransefordel og verdidriver, og hvordan rapporteringsarbeidet er en viktig del av dette.

Av hensyn til andre deltakere og ansatte, ber vi om at du ikke deltar hvis du føler deg syk eller opplever symptomer på luftveisinfeksjon.

Velkommen!

Disse møter du på økonomisjefforum

Øyvind Fredriksen

Manager i Deloitte
Øyvind jobber til daglig med problemstillinger innenfor klima, bærekraft og bærekraftsrapportering, med et spesielt fokus på økonomifunksjonen. Han vil formidle hvordan klima- og bærekraftspotensialet som ligger både hos økonomisjefen og økonomimedarbeidere kan realiseres, og hvordan virksomheter kan ha en praktisk tilnærming til et tema i rivende utvikling.

Kaia Andersson Jenssen

Kvalitets- og logistikksjef i MM Karton Follacell AS
Kaia jobber i MM Karton Follacell AS i selskapets kvalitet- og logistikkavdeling. Her har hun ansvar for daglig kvalitetsoppfølging og logistikk, samt teknisk kundeservice. Hun vil prate om kunde- og leverandøroppfølging relatert til klima og bærekraft, i tillegg til bedriftens egen klima- og CO2-rapportering mot myndighetene.

Marit Gystøl

Leder for Bærekraft i NTE
Marit har ansvaret for at arbeidet med bærekraft i hele NTE-konsernet trekker i samme retning. Det siste året har NTE gått fra å prate om bærekraft og grønn energi, til å gjøre bærekraft til en naturlig del av den operasjonelle driften i konsernet. Marit skal fortelle om veien fra « grønnvasking » til verdiskapning.