Mann med mobil
 
 
 

Naturalytelser og frynsegoder

Hvordan beregnes skattepliktige fordeler og hvordan påvirker dette skattetrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering i a-meldingen?

Meld deg på

 

Meld deg på

I dette kurset ser vi på reglene for de vanligste naturalytelsene i arbeidsforhold. Hovedtemaet er beregning av skattepliktig fordel for de ansatte, og hvordan dette påvirker skattetrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering i a-meldingen.

Regelverket for naturalytelser ble endret i 2021, og vi går gjennom disse endringene. Gavereglene gir deg som arbeidsgiver blant annet en større fleksibilitet til å gi dine ansatte skattefrie goder.

Samme dag holder vi kurs om reglene rundt reiseregninger og reiseutgifter.

Dette ser vi nærmere på:

 • Generelt om naturalytelser
 • Fri bil
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Personalrabatter
 • Ytelser fra tredjeparter (arbeidsgivers forretningspartnere)
 • Gaver i arbeidsforhold og nye muligheter fra 2021
 • Velferdstiltak – herunder digitale arrangementer
 • Forsikringer
 • Dekning av arbeidstøy
 • Hjemmekontor – dekning av utstyr

Praktisk informasjon

Tid: 24.11.2021 kl 12.00-13.30

Kurset holdes digitalt

Målgruppe

Kurset er laget for ledere og lønns- og personalmedarbeidere.

Etterutdanning

Azets anser kurset til å gi følgende 2 timer med etterutdanning

 • Regnskapsfører: 2 timer skatte-/avgiftsrett
 • Revisor: 2 timer skatt

Foredragsholder

Photo of Tormod Johansen

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Påmelding