Kontorlokale
 
 
 

EiendomsForum: Utleiemarkedet etter covid-19

Koronasituasjonen har aktualisert og tydeliggjort mange forhold rundt utleie. Vi ser på markedet for utleie av næringseiendom og kontorlokaler etter covid-19. 

 

Kjeldsberg Eiendom v/utviklingssjef og utleiesjef

Kjeldsberg Eiendom har mange, både små og store, leietakere. De ser at behovet for kontorplasser er i endring, og etterspørsel etter plasser for å samhandle øker. Leietakere ønsker fleksibilitet. Dette må hensyntas både ved tilpassing av lokaler i eksisterende bygg og ved planleggingen av nye bygg.

Tonje Andreassen leder for HR i Azets: Hvordan Covid-19 har omformet markedet for kontorlokaler

  • Hvordan opplever våre ansatte sin nye hverdag
  • Hvordan vil behovet for arbeidsplasser bli etter koronaen
  • Hvilke elementer vil være viktige for valg av kontorlokaler

Advokatfirmaet Magnus Legal

  • Adgangen til avtalerevisjon
  • Fremtidens fleksible avtale
  • Arbeidsgivers ansvar for ansatte på hjemmekontor 

 

Meld deg på
(Påmelding håndteres av Magnus Legal)