Bryggen i Bergen
 
 
 

EiendomsForum Bergen

Kan kommunen pålegge utbyggere rekkefølgekrav? 

EiendomsForum | 23. september kl. 09.00-10.00

Meld deg på

 

Velkommen til EiendomsForum - webinar 

Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav

I hvilken utstrekning kan kommunen pålegge en utbygger rekkefølgekrav ved utarbeidelse av private reguleringsplaner?

I dette webinaret får vi besøk av Ståle Øvrebø som er seniorrådgiver i plan- og bygningsetaten i Bergen og Gudrun Søreng som er seksjonsleder i Bergen kommune. 

Eiendomsforum arrangeres av Magnus Legal i samarbeid med Azets. 

Meld deg på

Program

Torgils Bryn

Advokat i Magnus Legal
Kort innføring i rekkefølgekrav, nødvendigskravet og saksbehandlingsregler.

Ståle Øvrebø

seniorrådgiver i Bergen kommune
Hvordan jobber Bergen kommune med rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler? Ståle tar oss gjennom det, med fokus på transformasjons- og fortettingsområder.

Gudrun Søreng

Seksjonsleder i Bergen kommune
Forslag til endringer i plan- og bygningsloven om fortetting. Hovedfokus på forslag til områdemodell for finansiering av infrastruktur og endringer i reglene om utbyggingsavtaler.