Lyseparken næringsområde
 
 
 

EiendomsForum Bergen

Lyseparken næringsområde - en fremtidsorientert områdereguleringsplan! 

EiendomsForum | 24. november kl. 08.30-10.00
på Veveriet Husresturant

Meld deg på

 

Velkommen til EiendomsForum 

Lyseparken næringsområde

Bjørnafjorden kommune har ambisiøse planer om å gjøre Lyseparken til et næringsområde basert på fornybar energi og sirkulær økonomi, og har utviklet en fremtidsorientert områdereguleringsplan.

Vi får besøk av:

  • Jannicke Sem-Onarheim, Plansjef Bjørnafjorden kommune
  • Jon Sivert Rykkel, Næringssjef Bjørnafjorden kommune

De presenterer:

  • Lyseparken, et av de mest spennende næringsområdene i Bergensregionen
  • Hvordan kommunen har arbeidet frem en moderne reguleringsplan for området
  • Hvordan det jobbes med å tilnærme seg relevante næringsaktører

Påmelding innen 23. november 2021.

Eiendomsforum arrangeres av Magnus Legal i samarbeid med Azets. 

Meld deg på