Gode råd i styret
 
 
 

Styrerådgiver

Høyt kvalifiserte rådgivere med lang erfaring fra økonomiledelse, finansiell rapportering, revisjon og prosjekter innenfor ledelse og økonomi. 

Rådgiver sikrer at styret får oppfylt sine forpliktelser og er uavhengig rådgiver der styret har ulike oppfatninger.

Få erfaren rådgiver til styret

 

Få erfaren rådgiver inn i styret

Vi tilbyr høyt kvalifiserte rådgivere med lang erfaring fra økonomiledelse, finansiell rapportering, revisjon og prosjekter innenfor ledelse og økonomi. Våre oppdragsgivere er fra hele spennvidden av størrelser, fra børsnoterte selskaper til mindre lokale aktører. Vi har operasjonell bakgrunn, og jobber svært operativt og tett i samarbeid med kunden.

Azets kan gi ad-hoc bistand og i forbedringsprosjekter innenfor en rekke områder innenfor økonomistyring. Vi kan bistå selskapets ledelse som en generell rådgiver. Advisory har en erfaringsbakgrunn og kompetanse som gjør at vi raskt er operative i virksomheten. Vi er opptatt av å etablere et godt samarbeidsforhold og arbeide tett sammen med organisasjonen. I oppdragene våre fokuserer vi på kompetanseoverføring mellom konsulent og kunde for å sikre et vellykket og varig resultat.

Styrets ansvar

Styret er en del av virksomhetens ledelse sammen med daglig leder, og det er styret som etter selskapslovgivningen representerer selskapet utad og er virksomhetens øverste utøvende myndighet.

Å sitte i et styre er en tillitserklæring, og et styreverv skal være både utfordrende og stimulerende for det enkelte styremedlem, samt verdiskapende for selskapet.

Samtidig blir kravene til styremedlemmer stadig større, og man eksponeres for rettslig pågang, både sivilrettslig og straff erettslig dersom en ikke oppfyller de minimumskrav aksjeloven oppstiller.

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord
Mats Lorentsen
Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877
Kåre Thommessen
Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229
Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord
Mats Lorentsen
Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877
Kåre Thommessen
Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229

Få kontakt med en rådgiver

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.